Taşıt-Araba Almak için dua

Taşıt-araba almak için dua:

Eğer taşıt-araba almak istiyor ancak alamıyorsanız bizler için gönderilen dualar niyetinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. İşte taşıt-araba almak için okunacak dua:

Her namazınızın ardından 1 Fatiha, 1 Ayetel Kürsi ve 1 Şehidel’lahu okuyun.

“Şehidallahu ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, la ilahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine in’dallahil islam, ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab”

Şehidallahu‘yu okuduktan sonra AL-İ İMRAN’daki,

Kulillahümme malikel’mülki tu’til mülke menteşaü ve tenzi’ul mülke mimmen teşaü, ve tüızzü menteşaü ve tüzillü menteşeü, biyedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir.Tulicülleyle finnehari ve tülicünnhara filleyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, terzüku men teşaü bi gayri hisab”

Kulillahumme duasını da 41 kez okuduktan sonra duanızı edin.Ancak, unutmayın ki, sadece dualarla taşıt-araba alınması mümkün değildir. Dinimiz gereği çalışıp helalinden kazanç sağladıktan sonra dualar ile tamamlamanız gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir