“senet doldurma örneği”

Senet İcraya Verilirse Ne Olur?

Alacağımız karşılığında karşı taraf bize senet vermiş olabilir ya da biz karşı tarafa senet vermiş olabiliriz. Fakat ödeme gerçekleşmedi ve senet icraya verildi. Senet icraya verilirse ne olur birlikte bir göz atalım.

Öncelikle senet ödenmemesi durumunda 3 yıl içerisinde yasal prosedür başlanmalı aksi taktirde geç kaldığınız da senet geçersiz sayılacaktır. Vadesi geçen ödenmeyen senetti icraya vererek borçlunun mal varlığını haciz ettirebilirsiniz. İcra takip süresi azami bir ayı bulmaktadır. İcra yerine senetleri avukatınıza da verebilirsiniz.  (daha&helliip;)

Senet Nasıl Doldurulur? Borç Alırken Kandırılmayın

Senet ticari bir evraktır. Senet doldurulurken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bazı şartlar senette yapılmazsa senet geçersiz olur. Senet, şahıslar veya ticari ünvanı olan şirketler arasında yapılabilir. Senet; iki kısımdan oluşur. Senedin üst kısmında borç bilgileri, alt kısmında şahıs bilgileri yer alır.

Senetin para bilgilerinin olduğu üst kısmında borç olan para bilgileri hem rakam olarak, hemde yazı ile yazılır. İkisinin arasında fark varsa yazı ile yazılan borç geçerli olur. Üstte ödeme tarihi ve sağ tarafta da senet nosu yer alır. (daha&helliip;)

Yukar k